პერიფერიული ვენის კათეტერი 16 ზომა `DDZ`

Price: 0.75

პერიფერიული ვენის კათეტერი 16 ზომა `DDZ`

Also Buy