რა არის სატურაცია და როგორ ვაკონტროლოთ სახლის პირობებში?

რა არის სატურაცია და როგორ ვაკონტროლოთ სახლის პირობებში?

სატურაცია  სისხლის ჟანგბადით გაჯერების დონეს განსაზღვრავს. ხელსაწყო, რომელიც პულსთან ერთად სისხლში ჟანგბადის შემცველობასაც ზომავს პულსოქსიმეტრია. თითის პულსოქსიმეტრი არის მარტივი საშუალება პულსის სიხშირის და სისხლში ჟანგბადის დონის შესამოწმებლად სახლის პირობებში. როგორ გამოვიყენოთ პულსოქსიმეტრი სწორად? აპარტზე არსებულ სპეციალურ ღიობში თითი უნდა მოათავსოთ და რამდენიმე წამი არ უნდა გაინძრეთ. ხშირად გასაზომად საჩვენებელ თითს ათავსებენ აპარატში, ასე უფრო მოხერხებულია, თუმცა რომელ თითზე გაიზომავთ, დიდი მნიშვნელობა არ აქვს სწორი მაჩვენებლისთვის. სასურველია პულსოქსიმეტრის გამოყენებისას ხელზე არ გესვათ ლაქი, განსაკუთრებით კი მუქი ფერის. გაზომვის წინ სასურველია ხელები გქონდეთ თბილი – ცივ ხელებში სისხლის მიმოქცევა ნაკლებია და შეიძლება სატურაციის არასწორი მაჩვენებელი მიიღოთ. ჟანგბადის შემცველობა სისხლში დღის განმავლობაში ცვალებადია, რაც დამოკიდებულია ორგანიზმის ცვალებად პროცესებზე, ამიტომ რეკომენდებულია მაჩვენებლის დღეში რამდენჯერმე გასინჯვა რას უნდა მიაქციოთ ყურადღება პულსოქსიმეტრის შეძენისას? მუშაობის სიჩქარე პულსოქსიმეტრის მთავარი მახასიათებელია. აპარატი სწრაფად უნდა ირთვებოდეს და გადადიოდეს მუშაობის რეჟიმზე. მანიშნებლის სისწორე განსაზღვრავს აპარატის მუშაობის ხარისხს. პულსოქსიმეტრზე ციფრები მკაფიოდ უნდა ისახებოდეს, არ ციმციმებდეს და არ ირეოდეს ერთმანეთში. აუცილებლად შეამოწმეთ პულსოქსიმეტრი ჯანმრთელ ადამიანზე. %SpO2 მაჩვენებლის გასწვრივ ციფრი ჟანგბადის შემცველობას აღნიშნავს, ხოლო PR bpm-ის გაწვრივ არსებული ციფრი პულსის მაჩვენებელია. პულსოქსიმეტრის მთავარი უპირატესობა ისაა, მანამ გამოავლინოს პრობლემა, სანამ მეტი გართულება მოყვება დაავადებას. სისხლში ჟანგბადის დონისა და პულსის სიხშირის კონტროლი უპირობოდ ადამიანის ჯანმრთელობის თანმდევი პროცესია.