წესები და პირობები

დაბრუნების პოლიტიკა პროდუქციის დაბრუნების პირობები 1.1. პროდუქცია ექვემდებარება დაბრუნებას იმ შემთხვევაში თუ: 1.1.1 პროდუქციას გააჩნია ქარხნული წუნი (რომელშიც არ იგულისხმება მექანიკური დაზიანება). 1.1.2 შეკვეთის ფორმირების დროს მაღაზიამ დაუშვა შეცდომა, რის შედეგადაც მიიღეთ არასწორი მოდელი ან/და არასწორი მახასიათებლების მქონე პროდუქცია. 1.2. კომპანია თბილისი მედიკი მომხმარებლის მიერ პროდუქტის დაბრუნებისას უზრუნველყოფს ტრანსპორტირებას იმ შემთხვევაში, თუ: პროდუქტი არ შეესაბამება შეკვეთას/ან ვებ-გვერდზე განთავსებულ ტექნიკურ მახასიათებლებს; პროდუქტს აქვს ქარხნული წუნი; პროდუქტი დაზიანებულია ტრანსპორტირების პროცესში; 2. პროდუქციის დაბრუნების პირობები 2.1. პროდუქცია ექვემდებარება დაბრუნებას ყიდვიდან 7 (შვიდი) დღის ვადაში, იმ შემთხვევაში თუ: 2.1.1 არ არის დაზიანებული პროდუქციის შეფუთვა, შენარჩუნებული აქვს სასაქონლო იერსახე, სამომხმარებელირებლო თვისებები, ბჟენები, ქარხნული იარლიყები და ა.შ. 2.1.2 პროდუქცია არ იყო გამოყენებული. 2.2. პროდუქციის დაბრუნების დროს აუცილებლად უნდა წარმოადგინოთ შესყიდვის ქვითარი, ან სხვა რაიმე დოკუმენტი რომელიც ადასტურებს გადახდას; ასევე მყიდველის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა. 2.3. პროდუქტის დაბრუნების სურვილის შემთხვევაში, გთხოვთ წინასწარ დაუკავშირდეთ კომპანია თბილისი მედიკის საინფორმაციო ცენტრს და აცნობოთ პროდუქტის დაბრუნების შესახებ; 2.4. პროცესის ინიცირებისათვის საჭიროა კომპანიას აცნობოთ დასაბრუნებელი პროდუქტის მაიდენტიფიცირებელი მონაცემები, შეკვეთის ნომერი, შეკვეთის თარიღი, შეკვეთის მიღების თარიღი და დაბრუნების მიზეზი (შესაძლებელია საჭირო გახდეს პროდუქტისა და გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის ფოტოს ატვირთვა და გამოგზავნა შპს თბილისი მედიკის ელ. ფოსტის მისამართზე: info.tbilisimedic.ge 3.1. კომპანია თბილისი მედიკი მომხმარებლის მიერ პროდუქტის დაბრუნებისას/შეცვლისას ანაზღაურებს ტრანსპორტირების მომსახურების ღირებულებას, იმ შემთხვევაში, თუ: პროდუქტი არ შეესაბამება შეკვეთას/ან ვებ-გვერდზე განთავსებულ ტექნიკურ მახასიათებლებს; პროდუქტს აქვს ქარხნული წუნი; პროდუქტი დაზიანებულია ტრანსპორტირების პროცესში; მიწოდების პოლიტიკა მიწოდების სერვისი მოქმედებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით. სტანდარტული მიწოდების მომსახურება თბილისში შეკვეთის 13 საათამდე გაფორმების შემთხვევაში ამანათს მიიღებთ მეორე სამუშაო დღეს (შაბათ-კვირის და უქმე დღეების გარდა!) შეკვეთის 13 საათის შემდეგ გაფორმების შემთხვევაში ამანათს ორი სამუშაო დღის განმავლობაში მოგაწვდით (შაბათ-კვირის და უქმე დღეების გარდა!) მიწოდების ღირებულება 5 ლარია მიწოდების მომსახურება საქართველოს რეგიონებში დღის პირველ ნახევარში, 12:00 საათამდე გაფორმებულ შეკვეთას, მიიღებთ მესამე სამუშაო დღის ბოლომდე (შაბათ-კვირის და უქმე დღეების გარდა!) 12:00 საათის შემდგომ მიღებულ შეკვეთას მოგაწვდით შეკვეთიდან მეოთხე სამუშაო დღის ბოლომდე (შაბათ-კვირის და უქმე დღეების გარდა!) მიწოდების ღირებულება 12 ლარია ქვეყანაში არსებული შეზღუდვებიდან გამომდინარე, ნივთების მიწოდების ვადები შესაძლოა შეიცვალოს. თუ მომხმარებლის მიერ მითითებული მისამართი არასწორია ან/და ვერ ხერხდება მომხმარებელთან დაკავშირება შეძენილი ნივთი დაუბრუნდება გამგზავნს და მომხმარებელთან კომუნიკაციის შემდეგ ხელახლა გაიზავნება 2 სამუშაო დღის ვადაში, ტრანსპორტირების საფასურის იხდის მიმღები. პერსონალურ მონაცემთა კონფიდენციალურობის დაცვის დაპირება ჩვენ, „თბილისი მედიკის“ გუნდი, გპირდებით, რომ: ვიზრუნებთ თქვენი პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოებასა და დაცვაზე; არ გამოვიყენებთ თქვენს მონაცემებს არამართლზომიერად; ნებისმიერ დროს მოგაწვდით სრულ და ამომწურავ ინფორმაციას თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებით. როგორ გიცავთ კანონი პერსონალურ მონაცემთა კონფიდენციალურობის დაცვის დაპირების მსგავსად, აღნიშნულ მონაცემებს იცავს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონი. კანონმდებლობის თანახმად, თქვენ უფლება გაქვთ, მოგვთხოვოთ ინფორმაცია თქვენი მონაცემების დამუშავების თაობაზე. თქვენ გაქვთ უფლება მიიღოთ შემდეგი ინფორმაცია: რომელი მონაცემები მუშავდება თქვენს შესახებ; მონაცემთა დამუშავების მიზანი; მონაცემთა დამუშავების სამართლებრივი საფუძველი; რა გზით შეგროვდა თქვენი მონაცემები; ვის გადაეცა თქვენი მონაცემები; მონაცემთა გაცემის საფუძველი და მიზანი თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ ჩვენ მიერ დამუშავებული ინფორმაციის ასლი. კანონმდებლობის შესაბამისად თქვენ გაქვთ უფლება მოითხოვოთ თქვენი პირადი მონაცემების გასწორება, განახლება, დამატება, დაბლოკვა, წაშლა ან განადგურება თუ ისინი არასრულია, არაზუსტია, არ არის განახლებული ან თუ მათი შეგროვება და დამუშავება განხორციელდა კანონის საწინააღმდეგოდ. ჩვენ ვმოქმედებთ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, რამაც შესაძლოა ხელი შეგვიშალოს დაუყოვნებლივ წავშალოთ თქვენი პირადი მონაცემები. ასეთი ვალდებულებები შესაძლოა გამომდინარეობდეს ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის, საგადასახადო კანონმდებლობის, კომერციული ბანკების საქმიანობისა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის კანონმდებლობიდან. აღნიშნული ინფორმაციის თქვენთვის მოწოდების ვალდებულება კომპანიას წარმოეშვება თქვენი მოთხოვნის შემთხვევაში. პერსონალური მონაცემების გამოყენების უფლება გვაქვს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა ამისათვის კონკრეტული სახელშეკრულებო ან/და კანონისმიერი საფუძველი გაგვაჩნია. კომპანიას აქვს თქვენი ინფორმაციის გამოყენების კანონიერი საფუძველი, რაც გულისხმობს ბიზნესთან დაკავშირებული ან/და კომერციული მიზნის არსებობას. მნიშვნელოვანია, რომ მოცემულ შემთხვევაშიც, კომპანიის მიერ ინფორმაციის დამუშავება არ არის მიმართული თქვენი ინტერესების შელახვისაკენ. რისთვის ვიყენებთ თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას: თქვენთან ურთიერთობისთვის; ვებ-გვერდით სარგებლობის ინტენსივობის გასაზრდელად; თქვენი მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად, თანამშრომლობის ახალი გზების შესამუშავებლად და ჩვენი ბიზნესის განსავითარებლად; ეფექტური მარკეტინგული აქტივობების შესამუშავებლად და განსახორციელებლად; იმის შესასწავლად, თუ როგორ იყენებენ კლიენტები ჩვენს პროდუქტებსა და მომსახურებას; ჩვენს პროდუქტებსა და მომსახურებასთან დაკავშირებით რჩევებისა თუ რეკომენდაციების მისაღებად; ჩვენი ბრენდების, პროდუქტებისა და მომსახურების განსავითარებლად/ სამართავად; ჩვენი პროდუქტებისა და მომსახურების მისაწოდებლად; კლიენტების გადახდების განსახორციელებლად და სამართავად; ფინანსური დანაშაულის გამოსავლენად, ანგარიშგებისა და პრევენციისათვის; ჩვენი და ჩვენი კლიენტების რისკების სამართავად; ჩვენთვის რელევანტური კანონებისა და რეგულაციების შესასრულებლად; საჩივრებზე რეაგირების მოსახდენად და მათი მოგვარების გზების მოსაძიებლად; ჩვენი ბიზნესის ეფექტიანად და მართებულად წარსამართავად, რაც მოიცავს ჩვენი ფინანსური პოზიციის, ბიზნეს შესაძლებლობის, დაგეგმვის, კომუნიკაციებსა და კორპორატიულ მმართველობას; ნაკისრი უფლებებისა და ვალდებულებების განსახორციელებლად; ჩვენი მიზანი: მონაცემების განახლება, თქვენთვის საინტერესო პროდუქტებისა და მომსახურების იდენტიფიცირება და ამ ინფორმაციის თქვენთვის მოწოდება; პროდუქტებისა და მომსახურების განვითარება; ახალი პროდუქტებისა თუ მომსახურების შეთავაზებისთვის კლიენტთა ფოკუს ჯგუფების განსაზღვრა; ჩვენი კანონიერი მოვალეობების და სახელშეკრულებო ვალდებულებების ეფექტიანად შესრულება; ჩვენთვის რელევანტურ რეგულაციებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა. რა წყაროებიდან მოვიპოვებთ პერსონალურ ინფორმაციას თქვენს შესახებ პერსონალური ინფორმაციის მოპოვება შეგვიძლია tbilisimedic.ge-ს თქვენ მიერ მოწოდებული და ქვემოთ ჩამოთვლილი წყაროებიდან. თქვენგან მონაცემებს ვიღებთ შემდეგ შემთხვევებში: როცა მოგვმართავთ ჩვენი პროდუქტებისა თუ მომსახურების მისაღებად; როცა კომუნიკაცია ხორციელდება ტელეფონის ან/და ელექტრონული ფოსტის საშუალებით როცა თქვენ იყენებთ ჩვენს ვებ-გვერდებს, მობილურ აპლიკაციებსა და ვებ-ჩეთს; როცა აგზავნით წერილებს როგორც მატერიალური, ისე ელექტრონული ფორმით. ინფორმაციის უსაფრთხოება ჩვენ განსაკუთრებული პასუხისმგებლობით ვეკიდებით უსაფრთხოების საკითხს და ვატარებთ არაერთ ზომას პირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაციის დასაცავად. თქვენი პირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია ჩვენს ვებ-გვერდზე ხელმისაწვდომია მხოლოდ თქვენი პაროლისა და ელექტრონული ფოსტის მისამართის მითითების შემთხვევაში. ეს პაროლი დაშიფრულია. ჩვენ გირჩევთ, რომ არავის გაანდოთ თქვენი პაროლი. გარდა ამისა, თქვენი პირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია ინახება დაცულ სერვერზე, რომელზეც მხოლოდ შესაბამის პერსონალსა და კონტრაქტორებს მიუწვდებათ ხელი. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ, ჩვენს საიტზე თქვენს მიერ შერჩეული პროდუქტის ყიდვის დროს შეგყავთ თქვენი პირადი საკრედიტო ბარათის მონაცემები, ჩვენთვის თქვენი საკრედიტო ბარათთან დაკავშირებული ინფორმაცია ხელმიუწვდომელია და აღნიშნული მონაცემების შენახვა ჩვენს მიერ არ ხდება. თქვენი საკრედიტო ბარათი ჩვენი პარტნიორი ბანკის კონტროლის სფეროს განეკუთვნება. სამწუხაროდ, მონაცემთა ნებისმიერი გადაცემა ინტერნეტის ან უკაბელო ქსელის საშუალებით შეუძლებელია იყოს აბსოლუტურად და გარანტირებულად უსაფრთხო. ჩვენ ვატარებთ კომერციულად გონივრულ უსაფრთხოების ზომებს, რათა დავიცვათ მონაცემები და ასევე ვცდილობთ კავშირები დავამყაროთ მხოლოდ ისეთ ორგანიზაციებთან, რომლებიც იგივენაირად უდგებიან ამ საკითხს. თუმცა ჩვენ ვერ გავცემთ რაიმე გარანტიას ვებ-გვერდისათვის ან ვებ-გვერდიდან გადაცემული ინფორმაციის უსაფრთხოებაზე და არ ვაგებთ პასუხს მესამე მხარის ქმედებაზე, რომელმაც შეიძლება უნებართვოდ მიიღოს მსგავსი ინფორმაცია. ინფორმაციის დაცვის პოლიტიკასთან, ჩვენს საერთო უფლება-მოვალეობებთან ან ჩვენ მიერ თქვენი მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებით არსებული შეკითხვების შემთხვევაში გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ შემდეგი საკომუნიკაციო არხების გამოყენებით: მისამართი: ლუბლიანას ქ. N28ა, ქ. თბილისი, საქართველო ტელ.: +995 (032) 237 51 77 ელ-ფოსტა: info@tbilisimedic.ge წესების და პირობების თანხმობის ელექტრონულად მონიშვნით/აღიარებით თქვენ ადასტურებთ, რომ ამავდროულად ეთანხმებით წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკას, თქვენ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია წარმოადგენს ზუსტ და უტყუარ მონაცემებს. ინფორმაციის მოწოდება მოხდა თქვენი საკუთარი სურვილით და ამისათვის თქვენ გაგაჩნიათ კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა უფლება და ნებართვა. ასევე წინამდებარე პირობებზე თანხმობის ელექტრონულად მონიშვნით/აღიარებით თანხმობას აცხადებთ, რომ თქვენ უფლებამოსილებას გვანიჭებთ ჩვენ და თანხმობას აცხადებთ მასზედ, რომ ჩვენს მიერ საკუთარი შეხედულებისამებრ და მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში, ნებისმიერ დროს და ნებისმიერი რაოდენობით, ნებისმიერი წყაროდან გამოთხოვნილ და მიღებულ იქნას ინფორმაცია თქვენ შესახებ, მათ შორის პერსონალური მონაცემები, მათი გაცნობის, გადამოწმების, შედარების, ანალიზის, შენახვის და საკანონმდებლო ან/და სახელშეკრულებო ვალდებულებ(ებ)ის შესრულების მიზნებისთვის.