როგორ იყენებენ მაღალტექნოლოგიურ სამედიცინო მანიპულატორებს სტუდენტები

სიმულატორბი წარმოადგენს თანამედროვე, მაღალტექნოლოგიურ სასწავლო სამედიცინო აპარატურას, რომელიც ახდენს რეალური პაციენტის იმიტაციას, რაც უზრუნველყოფს სტუდენტის კლინიკური და კომუნიკაციური უნარების ჩამოყალიბებას . ბუნებრივია, ამგვარ პრაქტიკაზე დაფუძნებული სწავლება მნიშვნელოვან როლს ასრულებს მაღალპროფესიული სამედიცინო კადრების აღზრდა-ჩამოყალიბების საქმეში. ჩვენი გამორჩეული პარტნიორია საქართველოს უნივერსიტეტი, რომელიც ცდილობს, თეორიულ ცოდნასთან ერთად ხელი შეუწყოს სტუდენტების პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარებას. ამისთვის კი აქტიურად იყენებს ჩვენს მიერ მიწოდებულ სასწავლო სიმულატორებსა და მულაჟებს.სტუდენტებს აქვთ შესაძლებლობა, აითვისონ საბაზისო კლინიკური, გადაუდებელი, სამეანო-გინეკოლოგიური, რეანიმაციული, თერაპიული და ქირურგიული პრაქტიკული უნარები. 🎞 თბილისი მედიკის მიერ მომზადებულ ვიდეოში თქვენ ნახავთ, თუ რა ხდება ლაბორატორიებში და როგორ ეუფლებიან სტუდენტები სამედიცინო მანიპულაციებს. ვიდეო იხ. ბმულზე: https://youtu.be/DVLRgDW9kMQ