თბილისი მედიკი Mindray Animal Medical-ისგან სერტიფიკატით დაჯილდოვდა.

თბილისი მედიკი , მშრალი ბიოქიმიის ვეტერინარული ანალიზატორის პირველ შემომატანი კავკასიაში, Mindray Animal Medical-ისგან სერტიფიკატით დაჯილდოვდა .

Mindray Animal Medical წარმოადგენს  Mindray Group-ის შვილობილ კომპანიას, რომელიც  ახორიციელებს  მოწინავე  სამედიცინო მოწყობილობებისა და აპარატურის წარმოებას ცხოველთა ჯანდაცვის ინდუსტრიისთვის. იგი ემსახურება  100-მდე ქვეყანასა და რეგიონს მთელს მსოფლიოში.

პროდუქტების ფართო ასორტიმენტით, რომელიც მოიცავს სამედიცინო ვიზუალიზაციის სისტემებს,  მონიტორინგის,ინ-ვიტრო დიაგნოზისა და ზოგადად ცხოველთა სიცოცხლის მხარდაჭერისათვის აუცილებელ ყველა სამედიცინო ტექნოლოგიას, კომპანია აუმჯობესებს ვეტერინარების  სამუშაო გამოცდილებას მსოფლიოს მასშტაბით.

თბილისი მედიკი,  Mindray Animal Medical-თან წარმატებული თანამშრომლობით,  უზრუნველყოფს ცხოველთა მაღალი ხარისხის ჯანდაცვისათვის საჭირო სამედიცნო პროდუქციაზე მაქსიმალურ ხელმისაწვდომობას და ამასთან,  მაღალი ხარისხის საინჟინრო სერვისის  მიწოდებას რეალური გამოწვევების გადასაჭრელად, რომლებსაც აწყდებიან  ვეტერინარები ყოველდღიურ კლინიკურ პრაქტიკაში.