ინფორმაცია

ნაზოგასტრალური ზონდი 8 ზომა `DDZ`

ნაზოგასტრალური კათეტერი 8ზომა

ფასი: 1
ნაზოგასტრალური ზონდი
ნაზოგასტრალური ზონდი

ნაზოგასტრალური ზონდი 8 ზომა `DDZ`

ნაზოგასტრალური ზონდი
ასევე შეიძინეთ