ინფორმაცია

რედონდო დრენაჟი ზომა16

ერთჯერადი , სტერილური.

გამოიყენება დახურული ჭრილობის სადრენაჟოდ.

ფასი: 10

რედონდო დრენაჟი ზომა16

ასევე შეიძინეთ