ინფორმაცია

მოწყობილობა აირის გადინებისთვის 4 BAR OUTLET DIN* `PGC`

გერმანული DIN სტანდარტის
ფასი: 120

მოწყობილობა აირის გადინებისთვის 4 BAR OUTLET DIN* `PGC`

ასევე შეიძინეთ