ინფორმაცია

კვების კათეტერი Enteral feeding set `DDZ`

ერთჯერადი,სტერილურად შეფუთული გრადუირებული პარკები,

ჩანთები სხვადასხვა მოცულობის, რომელიც
უკავშირდება გასტროსტომის მილს ან ნაზოგასტრალურ ზონდს.
პაციენტს მიეწოდება დოზირებულად საკვები,წვეთებით.

ფასი: 5

კვების კათეტერი Enteral feeding set `DDZ`

ასევე შეიძინეთ