ინფორმაცია

ენდოტრაქეალური მილი მანჟეტით 3,5 ზომა `DDC`

ინტიბუცაიის დროს ზედა სასუნთქ გზებში მოსათავსებელი დრეკადი,სტერილური,ერთჯერადი ,აირის გამტარი პლასტმასის (პვც)  მილი,რომელიც თავსდება ტრახეაში და  აკავშირებს პაციენტის  სასუნთქ გზებს ოპერაციის  თუ სხვადასხვა პროცედურების  განმავლობაში სასუნთქ აპარატთან.

ფასი: 2

ენდოტრაქეალური მილი მანჟეტით 3,5 ზომა `DDC`

ასევე შეიძინეთ