ინფორმაცია

მშრალი სტერილიზაციის ინდიკატორი GIM 35842* `DDI`

მშრალი სტერილიზაციის ინდიკატორი GIM 35842
ფასი: 50

მშრალი სტერილიზაციის ინდიკატორი GIM 35842* `DDI`

ასევე შეიძინეთ