ინფორმაცია

სასწორი GIM 27230*

მექსნიკური სასწორი მაქსიმუმი 125 კგ
ფასი: 80

სასწორი GIM 27230*

ასევე შეიძინეთ