ინფორმაციადახასიათება

პროდუქტის კოდი: 12814

ხალათი პაციენტის* `DDC`

არასტერილური

ფასი: 2.5
პაციენტის ხალათი
პაციენტის ხალათი

ხალათი პაციენტის* `DDC`

პაციენტის ხალათი
ასევე შეიძინეთ