ინფორმაცია

სკარიფიკატორი მეტალის `DLC`

მწარმოებელი- Isolab

ფასი: 0.07

სკარიფიკატორი მეტალის `DLC`

ასევე შეიძინეთ