ინფორმაცია

პროდუქტის კოდი: 15470

ერთარხიანი ვარიაბელური მიკროპიპეტი 2.5მკლ.iso011.06.002*

isolab-მწარმოებელი
ფასი: 350

ერთარხიანი ვარიაბელური მიკროპიპეტი 2.5მკლ.iso011.06.002*

ასევე შეიძინეთ