ინფორმაცია

ცენტრიფუგის სინჯარა 5მლ. ცილინდრული ფორმის ძირით

5მლ-იანი ცენტრიფუგის სინჯარა დანაყოფის გარეშე*
ფასი: 0.8

ცენტრიფუგის სინჯარა 5მლ. ცილინდრული ფორმის ძირით

ასევე შეიძინეთ