ინფორმაცია

პროდუქტის კოდი: 15612

ერთარხიანი ვარიაბელური მიკროპიპეტი 100მკლ.iso011.06.100

isolab-მწარმოებელი
ფასი: 175

ერთარხიანი ვარიაბელური მიკროპიპეტი 100მკლ.iso011.06.100

ასევე შეიძინეთ