ინფორმაცია

ცენტრიფუგა Centrifuge LC-5K*

12 სინჯარიანი კლინიკური ცენტრიფუგა

ფასი: 1400
ცენტრიფუგა
ცენტრიფუგა

ცენტრიფუგა Centrifuge LC-5K*

ცენტრიფუგა
ასევე შეიძინეთ