ინფორმაცია

ცენტრიფუგა Centrifuge LC-4KII*

6 სინჯარიანი კლინიკური ცენტრიფუგა
ფასი: 600

ცენტრიფუგა Centrifuge LC-4KII*

ასევე შეიძინეთ