ინფორმაცია

ერთარხიანი ვარიაბელური მიკროპიპეტი 0.1-2.5მკლ.Biobase.

Biobase-მწარმოებელი
ფასი: 160

ერთარხიანი ვარიაბელური მიკროპიპეტი 0.1-2.5მკლ.Biobase.

ასევე შეიძინეთ