ინფორმაცია

პროდუქტის კოდი: 16366

ერთარხიანი ვარიაბელური მიკროპიპეტი 2-20მკლ.Biobase.

Biobase-მწარმოებელი
ფასი: 335

ერთარხიანი ვარიაბელური მიკროპიპეტი 2-20მკლ.Biobase.

ასევე შეიძინეთ