ინფორმაცია

ერთარხიანი ვარიაბელური მიკროპიპეტი 5-50მკლ.Biobase.

Biobase- მწარმოებელი 
ფასი: 335

ერთარხიანი ვარიაბელური მიკროპიპეტი 5-50მკლ.Biobase.

ასევე შეიძინეთ