ინფორმაცია

ერთარხიანი ვარიაბელური მიკროპიპეტი 20-200მკლ.Biobase.

Biobase-მწარმოებელი
ფასი: 335

ერთარხიანი ვარიაბელური მიკროპიპეტი 20-200მკლ.Biobase.

ასევე შეიძინეთ