ინფორმაცია

ერთარხიანი ვარიაბელური მიკროპიპეტი 10-100მკლ.Biobase.

Biobase-მწარმოებელი
ფასი: 320

ერთარხიანი ვარიაბელური მიკროპიპეტი 10-100მკლ.Biobase.

ასევე შეიძინეთ