ინფორმაცია

ერთარხიანი ვარიაბელური მიკროპიპეტი 100-1000მკლ.Biobase.

Biobase-მწარმოებელი
ფასი: 335

ერთარხიანი ვარიაბელური მიკროპიპეტი 100-1000მკლ.Biobase.

ასევე შეიძინეთ