ინფორმაცია

ღილაკი K-CH-H*

საგანგებო ვითარებაში გამოსაძახებელი ღილაკი, აქვს ასევე გამოძახების გაუქმების ფუნქციაც. მუშაობს 200 მეტრიან დისტანციაზე ღია სივრცეში.
ფასი: 80

ღილაკი K-CH-H*

ასევე შეიძინეთ