ინფორმაცია

კლინიკური ცენტრიფუგა.iso603.05.001*

• 12 სინჯარიანი კლინიკური ცენტრიფუგა (ISOLab - ISO 603.05.001). 4500 RPM.
ფასი: 4000

კლინიკური ცენტრიფუგა.iso603.05.001*

ასევე შეიძინეთ