ინფორმაცია

პროდუქტის კოდი: 16687

სპირომეტრი-სუნთქვის სავარჯიშო * `DPC`

სუნთქვის სავარჯიშო ხელსაწყო, 3 ბურთიანი სავარჯიშო რესპიროგრამი

ფასი: 15

სპირომეტრი-სუნთქვის სავარჯიშო * `DPC`

ასევე შეიძინეთ