პარკი ავტოკლავირებისთვის, 600x700 მმ, წითელი / Biohazard waste bag, red, HDPE, 60x70cm, thickness 0.05mm per ply, one color one side printing

ფასი: 1.5

პარკი ავტოკლავირებისთვის, 600x700 მმ, წითელი / Biohazard waste bag, red, HDPE, 60x70cm, thickness 0.05mm per ply, one color one side printing

ასევე შეიძინეთ