ინფორმაცია

პროდუქტის კოდი: 17082

სპირომეტრი Contec SP100

7 ინჩიანი ფერადი ეკრანით. გაზომვის პარამეტრები: Forced Vital Capacity (FVC): FVC, FEV1, PEF, (FEV1/FVC), FEF25, FEF50, FEF75, FEF2575, FEV1/VC, FEV6, FEV1/FEV6, ELA, FET, EVOL, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC, PIF, MVV. Vital Capacity (VC/SVC): VC, IC, ERV, IRV, EVC, IVC, TV, VE, RR, tI, tE, TV/tI, tI/ttot Maximum Ventilatory Volume (MVV): MVV. ინახავს 10 000 გაზომილ მონაცემს.
ფასი: 1200

სპირომეტრი Contec SP100

ასევე შეიძინეთ