ინფორმაცია

პროდუქტის კოდი: 17269

ერთარხიანი ვარიაბელური მიკროპიპეტი 100მკლ.ავტოკლავირებადი.iso011.05.100

isolab-მწარმოებელი
ფასი: 400

ერთარხიანი ვარიაბელური მიკროპიპეტი 100მკლ.ავტოკლავირებადი.iso011.05.100

ასევე შეიძინეთ