ინფორმაცია

8 არხიანი პიპეტი 30 - 300 მკლ AHN*

8 არხიანი პიპეტეი, 30-300მკლ

მწარმოებელი-CAPP

ფასი: 2000

8 არხიანი პიპეტი 30 - 300 მკლ AHN*

ასევე შეიძინეთ