ინფორმაცია

ეეგ აპარატი-Contec.KT88-2400

სტანდარტული 24 არხიანი (19 EEG არხი + 5 მულტიპარამეტრული არხით), გამაძლიერებელი. ციფრული სიგნალის გარდამქმნელი. 10/20 საერთაშორისო სტანდარტის სისტემა, 9 სახის ელექტორდით
ფასი: 3200

ეეგ აპარატი-Contec.KT88-2400

ასევე შეიძინეთ