დახასიათება

ცენტრალური ვენის კათეტერი 16 G 1არხიანი `DDC`

1 არხიანი

ფასი: 30
ცენტრალური ვენის კათეტერი
ცენტრალური ვენის კათეტერი

ცენტრალური ვენის კათეტერი 16 G 1არხიანი `DDC`

ცენტრალური ვენის კათეტერი
ასევე შეიძინეთ