ინფორმაცია

გლუკომეტრი viva chek ino

სისხლში გლუკოზის საზომი

ფასი: 45
გლუკომეტრი
გლუკომეტრი

გლუკომეტრი viva chek ino

გლუკომეტრი
ასევე შეიძინეთ