ჰემოდიალიზის კათეტერი 3 არხიანი `DDC`

ფასი: 125
ჰემოდიალიზის კათეტერი
ჰემოდიალიზის კათეტერი

ჰემოდიალიზის კათეტერი 3 არხიანი `DDC`

ჰემოდიალიზის კათეტერი
ასევე შეიძინეთ