ინფორმაცია

შპრიცი ინსულინის რ/დგ 1ml, 100 UI

ინსულინის ნემსი ფიქსირებული თავით

ფასი: 0.25
ინსულინის ნემსი
ინსულინის ნემსი

შპრიცი ინსულინის რ/დგ 1ml, 100 UI

ინსულინის ნემსი
ასევე შეიძინეთ